fredag den 23. august 2013

Beauty wishlist

I Want...

Hello lovelies! 
I thought I would share with you, which products I just have to own right now. And eventhough it might take me a while to get them all ( money does not grow on trees you know ) I am really looking forward to trying them! 

Jeg synes lige at jeg ville dele med jer, hvilke produkter jeg bare bliver nød til at eje. Og selvom at det nok kommer til at tage mig noget tid at få dem alle ( penge hænger desværre ikke på træerne ) glæder jeg mig meget til at prøve dem!

Beauty wishlist
I have heard and read wonderful things about these products and I found them all on some sort of list of all the make-up/beauty things you need to try before you die...

Jeg har hørt og læse skønne ting om hver af de her produkter og jeg fandt dem alle på en liste over alt det makeup og skønhedprodukter man skal prøve, før man dør..

There is just one of the things i'm not sure about, and that is the Mac lipstisk in Russian Red. I have never owned a proper red lipstick and I always tend to go for the brown/pink/ nude colours, but I really want to try something new! Apperently Madonna wore this lipstik in the "like a Virgin" music video, and everybody went out and bought it. And it should be a colour that fits everyone..But im still having my doubts.

Der er bare én af tingende som jeg ikke er helt sikker på, og det er MAC læbestiften i farven Russian Red. Jeg har aldrig ejet en ordentlig rød læbestift og jeg ender altid op i de brune/lyserøde/nude farver, men jeg vil virkelig gerne prøve noget ny! Åbenbart havde Madonna denne læbestift på i "like a virgin" musik videoen, og derefter skulle alle ud og have den. Og det skulle være en farve som passer til alle....Men jeg er stadig i tvivl.

If you kind of have the same colours as me ( Blonde hair, blue/green eyes and light skin ) and you have tried this lipstik or maybe another red, please let me know in the comments! 

Hvis du har samme farver som mig (Lyst hår, blå/grønne øjne og lys hudfarve ) og du har prøvet denne læbestift eller måske en anden rød, lad mig endelig vide om det passer til dig!

Lots of love - Caroline 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar