onsdag den 14. august 2013

Bloggers update

BLOGGERS UPDATE


Hello lovelies! 
So, some new things are happening over the next period of time and I thought I would update you all so you can keep up. 

Så, der sker en masse nye ting her det næste stykke tid, og jeg ville lige give jer en update så i kan følge med.

First of all, as you might know i'm having a gap year, and because I might like to teach in the future, I thought it would be practical to get a taste of it first. Therefore I've gotten a job as a supply teacher at a school near me. 

For det første, som i nok ved så er jeg igang med mit sabbat år, og fordi jeg måske godt kunne tænke mig at arbejde som lærer i fremtiden, tænkte jeg at det ville være praktisk at prøve det først. Derfor har jeg fået et job som et vikar på en skole tæt på hvor jeg bor. 

This will hopefully not interfere with my blogging, because I want to start blogging everyday! 
Yes, you heard me right, I will try and have interesting and fun posts for you everyday. 
There will be beauty,fashion and posts about my life, just as there are at the moment. 
I would love for you all to come with suggestions for posts and please let me know which topics you would like to read about. 

Dette vil forhåbentlig ikke påvirke min blogging fordi jeg regner med at begynde at blogge hver dag! 
Ja du hørte rigtig, jeg vil forsøge at lave interessante og sjove oplæg til jer hver dag. De vil handle om makeup, skønhedsprodukter og mit liv generelt, ligesom det er i øjeblikket. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at i kom med forslag til opslag og lad mig endelig vide hvilke emner i gerne vil læse om. 

The everyday posts will begin from Monday the 19th because I would like to have a nice start to my new job. 

Det her, med at blogge hver dag, starter fra mandag d 19, fordi jeg gerne vil have en god start på mit nye job. 

Dont forget to come with your suggestions, and if you are feeling like the bestest person in the world, give the blog a follow! <3

Glem ikke at komme med jeres forslag, og hvis du føler dig som den bedste person i verden, så tag lige og følg min blog! 

Lots of love - Caroline
Ingen kommentarer:

Send en kommentar