onsdag den 11. september 2013

Bloggers update

Bloggers update


Hello lovelies! 

"Caroline, why have you been so absent on the blog lately?" you might ask, and I have a ton of bad excuses that I wont bore you with! But I will try and be better! 

"Caroline, hvorfor har du været så fraværende her på bloggen på det seneste?" undre du dig måske over, og jeg har masser af dårlige underskyldninger, som jeg ikke vil kede jer med. Men jeg vil forsøge at blive bedre!

Two blogposts will be uploaded today, so stay tuned, and let me know your thoughts in the comments! 

Der vil kommer to nye blog opslag op idag, så husk og følg med, og skriv endelig dine tanker ned om dem, i kommentarene nedenunder.

I know this was a quick update but I felt like I would just ensure you that im not gone or going anywhere. 

Jeg ved godt at det var en hurtig opdatering, men jeg ville bare lige forsikre jer om at jeg ikke er væk eller på vej væk.

Lots of love - Caroline

Ingen kommentarer:

Send en kommentar