lørdag den 9. marts 2013

"Confidence and always believing in yourself" "Selvtillid og troen på en selv"


"Confidence and always believing in yourself"

"Selvtillid og troen på en selv"

So, I know that this blog post theme sounds kind of weird and maybe even a kind of depressing, but I really wanna share my experiences concerning these topics.
Så, jeg ved godt at dette tema lyder ret så underligt og måske lidt deprimerende, men jeg vil rigtig gerne dele mine erfaringer omkring dette emne. 

I know that a lot of young girls, boys or people in general , walk around and think that they are worth nothing and that they aren’t good enough. Well no one is worth nothing and everybody is good enough!
Jeg ved at en masse unge piger, drenge, eller egentlig bare mennesker gernealt, går rundt og tror at de ikke er noget værd. Men der er ingen mennesker som ikke er noget værd, og alle er gode nok!

I have some experience concerning feeling that way, and no one deserves it, not even the people who made you feel like that. Judging by my experience with these people, i have learned that they aren’t happy with themselves and of some weird reason they think, that making you feel bad, will make them happier or something, 
Jeg har lidt erfaringer omkring at føle på denne måde, og ingen fortjener det, ikke engang dem som har gjort at du føler sådan.Jeg kan ud fra mine egne erfaringer med disse mennesker konkluderer at de er ikke selv er glade mennesker og af en eller anden mærkelig grund tror de at det at gøre dig ked af det, får dem selv til føle sig bedre. 

I don’t have a really good explanation for their wrong doings.
All I can say is that everyone is beautiful in their own unique way, you just need ONE person to tell you that.Or at least it was all I needed! 
Jeg har egentlig ikke nogen god forklaring på deres dårlige opførsel, men det eneste jeg kan sige er at, alle er smukke på deres egen unikke måde, og du behøver kun én person til at fortælle dig det. Eller det var i hvert fald det jeg havde brug for.

Maybe you will listen to me, maybe you have already met this person, or else that person will come at some point.
Måske vil du lytte til mig, måske har du allerede mødt denne person, ellers lover jeg at den person nok skal komme på et tidspunkt. 

This may sound like nonsense to many people, but if just one person has listened to me, and if just one person can relate to this and it can help just ONE person, then I will be very happy!
Please let me know if this makes any sense to you and maybe if it has helped you in any way. 
For nogle lyder dette måske som noget pladder, men hvis bare en person har lyttet til mig, og hvis bare en person kan relaterer til det, og hvis bare det her kan hjælpe en person, så bliver jeg meget glad! Lad mig endelige vide vide hvis det her har givet mening eller hvis det her har hjulpet dig på nogen måde!Lots of love!
Massere af kærlighed 

- Caroline

Ingen kommentarer:

Send en kommentar